Ο ποδηλατόδρομος είναι μια λωρίδα κυκλοφορίας των ποδηλάτων & μόνο, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί στο πεζοδρόμιο ή σε δρόμο. Απαραίτητη προϋπόθεση  για την  τοποθέτηση ποδηλατόδρομου η σταθερή υπόβαση.

Κατασκευάζεται από συνθετικό – ακρυλικό τάπητα με προδιαγραφές για ποδηλατόδρομο ή από πολυουρεθανικό τάπητα.

  • Χρώματα  (24 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ)