Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε είναι:

  • Χωματουργικές εργασίες
  • Μπαζώσεις – Αποκομιδή μπαζών
  • Κόψιμο Ασφαλτοτάπητα – Μπετόν
  • Διαμορφώσεις χώρων
  • Διάστρωση ασφαλτοτάπητα

Προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους τομείς της κατασκευής. Εγγυημένη Ποιότητα, Εξειδίκευση και Εμπειρία.