Παρέχουμε προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων  όλων των τύπων για εξωτερικά και κλειστά γήπεδα, σταθερά και ανακλινώμενα, πιστοποιημένα για αντοχή στη UV ακτινοβολία.