Αναλαμβάνουμε μονώσεις, στεγανοποιήσεις ή θερμομόνωση κλειστών αθλητικών κέντρων, με τα καλύτερα υλικά της παγκόσμιας αγοράς.