Η εταιρία μας παρέχει πακέτα συντήρησης των αθλητικών δαπέδων προσφέροντας έτσι την μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής του.

Η συντήρηση εξαρτάται από τον τύπο του αθλητικού δαπέδου που διαθέτετε αλλά και την συχνότητα χρήσης του.

Οι συντηρήσεις κρίνονται απαραίτητες ώστε τα δάπεδα σας να παραμείνουν εντός των εργοστασιακών προδιαγραφών και συνεπώς να ισχύουν οι εγγυήσεις.

Η εταιρία μας επίσης αναλαμβάνει συντηρήσεις σε δίχτυα κάλυψης και περίφραξης για όλα τα αθλήματα, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και την συντήρηση στεγάστρων.