Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή του γηπέδου που εσείς επιθυμείτε σε συνάρτηση με το χώρο που διαθέτετε, με βάση τα αυστηρότερα πρότυπα αθλητικών κατασκευών.

Βασική προϋπόθεση για τη σωστή κατασκευή, ομαλή λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής είναι ο σωστός σχεδιασμός, προσανατολισμός και θέση του γηπέδου,  η προετοιμασία εδάφους, η διαχείριση υδάτων, η κατασκευή και τοποθέτηση τάπητα και η συντήρησή τους. Οι υπηρεσίες παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό με την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, που σε συνδυασμό με την άριστη ποιότητα υλικών που μας παρέχουν οι συνεργαζόμενες εταιρίες μας, καταφέρνουμε να σας εξασφαλίσουμε εγγυημένη ποιότητα υψηλού επιπέδου.