ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ – ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ


Στις υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνονται:

α) Μελέτη – Σχεδιασμός Δημιουργίας Παιδότοπων 

β) Χωροθέτηση του παιδότοπου στον περιβάλλοντα χώρο αλλά και των παιχνιδιών εντός αυτού

γ) Δημιουργία Θεματικών Παιδότοπων

δ) Δημιουργία Παιδότοπων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

ε) Τήρηση Διεθνών προδιαγραφών Ασφάλειας και Ποιότητος στα υλικά και την τοποθέτηση

στ) Επιλογή Υλικών Εξοπλισμού ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου

ζ) Τοποθέτηση Παιχνιδιών & Εξοπλισμού, Τοποθέτηση Δαπέδου ασφαλείας, Ελαστικού Τάπητα και Συνθετικού Χλοοτάπητα

θ) Προγραμματισμένη Συντήρηση παιδότοπου