Η εταιρία μας αναλαμβάνει την προμήθεια, την εγκατάσταση και την συντήρηση συστημάτων εξαερισμού, ψύξης και θέρμανσης για κλειστούς αθλητικούς χώρους, βάση Διεθνών τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Για καλύτερη εκτίμηση βάση των απαιτήσεων του χώρους σας, απαιτείται επικοινωνία μαζί μας και επίσκεψη στο χώρο σας.